HAND-MADE GLASS

Hand-blown glass holds a special place in Sweden. There’s an area in the south of Sweden called the Kingdom of Crystal (Glasriket), where hand-blown glass has been made since 1742

HAND-MADE GLASS

Together with the glassblowers, designers continuously stretch the possibilities of glass, and many glassblowing techniques have been developed through experimentation in these blowing rooms.

Visitors are welcome to check out the smelteries all year round, to follow the fascinating process of skilled glassblowers turning red-hot molten glass into beautiful crystal glassware and colourful works of art.

Lilla Nygatan

HAND-MADE GLASS

STORE

null

Lilla Nygatan 10

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

OLD TOWN

Credits:
Simon Paulin/imagebank.sweden.se

Menu