FESTIVAL TIME

Swedish summer is music festival season

FESTIVAL TIME

With some festivals offering pretty much all kinds of popular music and others focusing on a specific genre such as folk, electronic or heavy metal.

Lilla Nygatan

FESTIVAL TIME

STORE

null

Lilla Nygatan 1

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

OLD TOWN

Credits:
Maskot/Folio/imagebank.sweden.se

Menu